Schůzky družin


Schůzky světlušek

  • Motýlí sekáči

Pondělí 17:30 - 19:00

Vedoucí: Magdaléna Pacáková, Tereza Zmeškalová

Klubovna: U Smaltovny 22 

 

  •   Včelky 

Pondělí 17:00 - 18:30

Vedoucí: Helena Benešová, Anna Holečková

Klubovna: Šternberkova 7

 

  •  Scooby dog 

Středa 17:30 - 19:00

Vedoucí: Zuzana Zmeškalová, Sára Pacáková

Klubovna: Šternberkova 7

                                                    

Schůzky skautek

  • Vážky 

Pátek 16:00 - 17:30

Vedoucí: Marie Uzlík Holečková, Magdaléna Vondrušková 

Klubovna: Šternberkova 7