Pro rodiče

Přihlášení do oddílu

Družiny jsou naplněny - nováčky nepřijímáme.

Přijímáme děti ve věku od 6 (1. třída) do 10 světlušky a od 11 do 13 skautky.

Podkud máte zájem přilásit dítě do oddílu kontaktujte vedoucí oddílu Marii Holečkovou - maruska.h@ volny.cz

 

 

Schůzky

Schůzky máme jedou týdně. Jsou rozděleny podle věku dětí. Po dohodě se můžete přijít na schůzku podívat. K přihlášení je nutno odevzdat přihlášku, kterou dostanete na schůzce. Na schůzkách probíhá program ve třech částech. Jedna třetina jsou zábavné hry, druhá je tvořivá část a třetí je dovednostní část. Samozřejmě se tyto tři části různě prolínají. Pokud Vaše dítě nebude moct na schůzku přijít, je nutné se předem omluvit (co nejdříve), abychom mohly program upravit podle počtu dětí na schůzce (případně zbytečně netiskly materiály apod). Na schůzky je nutno chodit včas!

Vybavení na každou schůzku: šátek na hry (ne skautský), zápisník, Stezku/Nováčka/Cestičku, přezůvky, KPZ, uzlovačku, skautský šátek

 


Výpravy

Každý měsíc pořádáme pro děti jednodenní či vícedenní výpravy. Na vícedenní výpravy jezdí děti, které už chodí do školy. Výpravy jsou povětšinou tématicky odděleny Drakiáda, Puťák, Vánoční výprava apod. Pozvánky na výpravy naleznete v sekci novinky a vždy se posílají mailem nejméně týden před konáním výpravy. Na výpravu je nutné se přihlásit. Všechny věci dětem sbalte do jednoho batohu! Na výpravě jsou vždy alespoň dvě dospělé osoby, z toho alespoň jedna má Vůdcovskou zkoušku, díky které vedoucí může vést oddíl a tábor. Skládá se z pedagogiky, organizace a práva, zdravovědy, přírody a ekologie, psychologie... Nejméně 70% účast na výpravách (jednodenních i trojdenních) je podmínkou pro účast na táboře. Účast na výpravách a táborech je podmínkou i pro členství v oddíle.Tábor

Samozřejmostí je pořádání letního stanového tábora, který je vyvrcholením celého roku. Letní tábor máme v okolí Vimperka na Šumavě. Světlušky jezdí na tábor po druhé třídě školní docházky na dva týdny do podsadových stanů, skautky na tři týdny do tee-pee. Na tábor je možno jet pouze v plné délce. Pro účast na táboře je také nutná 70% účast na výpravách a schůzkách během roku. Cena

Registrace v Junáku stojí 1 300Kč. Zahrnuje část nájmu za klubovnu, úrazové pojištění dětí, pojištění zničení cizího majetku, časopis, vybavení klubovny atd. Část jde na ústředí Junáka k financování běhu organizace. Vybírá se v lednu. Nováčci ješte platí za září až prosinec 400Kč při odevzdání přihlášky.