Argyroneta je dívčí skautský oddíl z Prahy 7. Je to parta holek, které se každý týden scházejí v klubovně na schůzkách plných her, soutěží a legrace, zábavnou formou procvičují řadu dovedností a vědomostí, které uplatní nejen při skautských akcích, ale především v praktickém životě.

Činnost oddílu se však nesoustřeďuje jen do klubovny, v průběhu skautského roku do ní patří jedno i vícedenní výpravy do okolí i do vzdálenějších míst. Právě takové výpravy dávají možnost plně rozvinout dětskou fantazii při rozsáhlejších hrách se zajímavým libretem. Objevování tajemných jeskyní nebo hledání pokladů je tou pravou příležitostí k poznání světa kolem nás i sebe sama.

Vyvrcholením celoroční činnosti oddílu jsou letní tábory, kde se zúročí zkušenosti získané během roku. Na nich se světlušky a skautky především učí být platnými členkami týmu, osvojují si pravidla spravedlivého soupeření, plní zkoušky z praktických dovedností i teoretických vědomostí. Letními tábory vrcholí i oddílové hry a soutěže, ukazují hodnotu prostého života a pěstují vztah k přírodě.

Náš oddíl je křesťanský, což ale neznamená, že všechny členky jsou věřící. Nikoho k ničemu nenutíme, očekáváme však ode všech tolerantní postoj ke křesťanství.